Geneesmiddelen recycleren: een goed idee?

En meer bepaald een idee uit het Nederlandse Nijmegen. Volgens de auteurs is recycleren namelijk niet alleen goed om de kosten in de gezondheidszorg te verlagen, maar ook voor het leefmilieu...

De kostprijs van geneesmiddelen tegen kanker weegt zwaar door op het budget van de gezondheidszorg én op dat van de kankerpatiënten zelf. We weten bovendien dat patiënten hun doosjes met geneesmiddelen niet altijd helemaal leeg nemen. Als ze ook nog eens bij het afval terechtkomen, is hun impact op het milieu dubbel zo groot: ze moeten dan niet alleen worden geproduceerd, maar ook worden vernietigd.

Vandaar de vraag of geneesmiddelen recycleren mogelijk, wenselijk en zinvol is.

De Nederlandse studie met als titel Redispensing unused Oral Anticancer Drugs, of kortweg ROAD, verscheen in JAMA Oncology. Het ging om een multicentrische studie in 4 ziekenhuizen tussen 2021 en 2023, waarbij uiteindelijk 1.071 patiënten gedurende 12 maanden werden opgevolgd. De onderzoekers konden de ongebruikte orale geneesmiddelen recupereren. Deze geneesmiddelen moesten bij kamertemperatuur worden bewaard. Ze werden gecontroleerd, afzonderlijk verpakt en uitgerust met een sensor die registreert of de teruggegeven geneesmiddelen op de juiste temperatuur werden bewaard. Vervolgens werden ze opnieuw toegediend aan de deelnemers. Deze verpakking kost 37 euro per jaar per patiënt.

De resultaten van deze studie tonen aan dat de herverpakking de hoeveelheid afval met 68,1% vermindert ten opzichte van de standaardverpakking en de kosten met 613 euro verlaagt, goed voor een jaarlijkse besparing van 576 euro per patiënt! Volgens de Nederlandse auteurs betekent dat voor hun land een kostenverlaging van 20 tot 50 miljoen euro per jaar. In een opmerking geven de auteurs aan dat ze het systeem nog verder hebben verbeterd met een nettobesparing van 655 euro.

Op basis van deze gegevens zal de studie onder strikt toezicht worden uitgebreid naar 14 ziekenhuizen. Naast de lagere kostprijs voor de gezondheidszorg en de patiënten is deze geneesmiddelen recycleren bovendien gunstig voor het leefmilieu en in zekere mate ook nuttig in de strijd tegen het geneesmiddelentekort.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.