ALEX: alectinib, een nieuwe standaardtherapie in geval van ALK-translocatie?

ALEX: alectinib, een nieuwe standaardtherapie in geval van ALK-translocatie?

De behandeling van NSCLC met ALK-translocatie is totaal veranderd door de komst van crizotinib, maar tumorprogressie is de regel, meestal tijdens het eerste jaar, met vooral hersenmetastasen. Alectinib heeft een bredere activiteit bij ALK-herschikking, is ook actief in geval van bepaalde mutaties die resistentie tegen crizotinib veroorzaken, dringt in het CZS door en geeft een responspercentage van 64%. Alectinib is een referentietherapie in geval van resistentie tegen crizotinib en is ook doeltreffend als eerstelijnstherapie...

ARCHER: interessante gegevens, te herevalueren in een Europese context

ARCHER: interessante gegevens, te herevalueren in een Europese context

In een fase II-studie resulteerde dacomitinib, een reversibele remmer van de EGFR-tyrosinekinasen (HER1, HER2 en HER4) van de 2e generatie, als eerstelijnstherapie bij patiënten met een tumor met EGFR-mutatie in een responspercentage van 75,6% en een mediane PFS van 18,2 maanden. In de fase III-studie ARCHER 1050 werd dacomitinib in een dosering van 45mg/d als eerstelijnstherapie (n = 227) vergeleken met gefitinib 250mg/d (n = 225) bij patiënten met een NSCLC met EGFR-mutatie zonder hersenmetastasen. Het primaire eindpunt was de PFS.

Onze recente videos