ABC: eerste, interessante resultaten voor de combinatie nivolumab plus ipilimumab

ABC: eerste, interessante resultaten voor de combinatie nivolumab plus ipilimumab

In de Australische ABC-studie (Anti-PD-1 Brain Collaboration) werden 76 patiënten met hersenmetastasen van ≥ 5mm maar < 40mm die nog geen immunotherapie hadden gekregen, gerandomiseerd over drie cohorten...

CheckMate 204: de eerste fase II-studie met de combinatie van nivolumab en ipilimumab

CheckMate 204: de eerste fase II-studie met de combinatie van nivolumab en ipilimumab

Hersenmetastasen van een melanoom worden vaak behandeld met stereotactische radiotherapie indien er weinig metastasen zijn of met pancraniale radiotherapie bij leptomeningeale metastasen. Die behandeling heeft echter geen invloed op de overleving of op de extracraniale ziekte, en veroorzaakt een neurologische toxiciteit die onmiddellijk of laattijdig optreedt en soms ernstig kan zijn. BRAF-remmers blijken daarentegen een goede intracraniale werking te vertonen, terwijl de ervaring met immunotherapeutische stoffen beperkt is in deze indicatie omdat deze patiënten meestal worden uitgesloten in klinische studies...

Onze recente videos