Impact van antirookbeleid 
door de overheid

Impact van antirookbeleid 
door de overheid

In april 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, mevrouw De Block, haar plannen om het tabaksgebruik te verminderen aangekondigd. In dit plan stippelde de minister een traject uit om in 2019 de “neutrale verpakking van tabaksproducten” op de markt te brengen...

Diabetes, obesitas en kanker

Diabetes, obesitas en kanker

De stijgende prevalentie van diabetes en overgewicht correleert met een stijging van de prevalentie van kankers die verband houden met diabetes en overgewicht.

Laatste reacties