Daling van de sterfte in de totale bevolking dankzij aanwinsten bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker?

Daling van de sterfte in de totale bevolking dankzij aanwinsten bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker?

De behandeling van borstkanker en vooral van gemetastaseerde borstkanker is sinds 2000 sterk verbeterd. Om na te gaan of dat heeft geresulteerd in een daling van de sterfte in de algemene bevolking, heeft het CISNET-project de sterfte aan borstkanker in de Verenigde Staten tussen 2000 en 2019 geanalyseerd...

Parenterale voeding thuis bij patiënten met gevorderde kanker

Parenterale voeding thuis bij patiënten met gevorderde kanker

Parenterale voeding thuis wordt steeds vaker toegepast als ondersteunende zorg bij patiënten met gevorderde kanker, ongeacht of ze chemotherapie krijgen of niet. Parenterale voeding thuis is geïndiceerd als orale of enterale voeding de voedingsbehoeften van de patiënt niet volledig dekt en als de patiënt sneller dreigt te sterven aan ondervoeding dan aan de kanker zelf.

Laatste reacties