"Meer recente en ruimere data nodig om kosteneffectiviteit innovatieve kankerbehandelingen te evalueren" (pharma.be)

In een reactie op de pas verschenen KCE-studie over innovatieve kankergeneesmiddelen wijst pharma.be erop dat in de studie het perspectief van arts en patiënt ontbreekt. Koepelorganisatie pharma.be pleit voor een ruimer onderzoek met recentere en volledige data om kosteneffectiviteit van innovatieve geneesmiddelen voor kankerbehandeling te evalueren.

De koepelorganisatie van ruim 125 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België pleit dus voor een ruimer onderzoek met recentere en volledige data om kosteneffectiviteit van innovatieve geneesmiddelen voor kankerbehandeling te evalueren.

Perspectief van arts en patiënt ontbreekt

Ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen krijgt kanker voor hun 75e verjaardag. Maar het perspectief van de patiënt komt in het rapport niet aan bod. De humane component ontbreekt, luidt het.

"Nochtans maakt vanuit het standpunt van de patiënt enkele maanden langer leven wel degelijk een groot verschil. Innovatie biedt bovendien hoop en het geeft ook alternatieven aan de arts, zodat in geval van sterke bijwerkingen de keuzeopties gevrijwaard blijven. Het rapport over kosteneffectiviteit van het KCE gaat dus voorbij aan een groot deel van het oncologisch ecosysteem."

Vertekend beeld van de realiteit

Het KCE-rapport maakt een economische kosten-batenanalyse van innovatieve geneesmiddelen voor kankerbehandeling, maar is achterhaald en gebaseerd op onvolledige data, is de stelling van pharma.be. Waarom? De berekening gaat tot 17 jaar terug in de tijd en houdt geen rekening met innovaties van de laatste vier jaar in een snel evoluerend onderzoeksgebied. Dat is cruciaal vanwege de effectiviteit van de nieuwste behandelingen.

Komt nog bij dat voor negen van de twaalf onderzochte kankertypes bovendien enkel gekeken werd naar patiënten die zich op het moment van de diagnose reeds in stadium IV (uitgezaaide kanker) bevonden. "Wanneer in dat stadium de overlevingskans als voornaamste effectiviteitsparameter wordt gehanteerd, dan kan dat leiden tot verkeerde conclusies", luidt de kritiek. "Bovendien worden voornamelijk Britse analyses gebruikt bij de beoordeling van kosteneffectiviteit, die geen rekening houden met de eigenheid van ons gezondheidssysteem. Innovatie aan de basis van spectaculaire evolutie Ons land staat traditioneel sterk in onderzoek en ontwikkeling."

We weten dat België het tweede grootste aantal klinische studies in Europa telt. Gevolg: een versnelde toegang tot medische innovaties en nieuwe geneesmiddelen. En dat resulteert in hoopgevende cijfers. Bij bepaalde types kanker is de evolutie zelfs ronduit spectaculair.

Dat illustreert pharma.be met enkele sprekende cijfers: voor mensen met borstkanker is tussen 2000 en 2019 het totale overlevingspercentage, vijf jaar na de diagnose, gestegen van 85% naar 91%. Het aantal longkankerpatiënten dat één jaar na de diagnose nog in leven is, ligt tien keer hoger dan in 1995. Bij metastatische huidkanker is het aantal patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft eveneens vertienvoudigd, van 5% naar 50%. Deze effecten zijn grotendeels te danken aan nieuwe geneesmiddelen.

Economische impact van innovatie

Europa schat de economische impact van kanker op méér dan 100 miljard euro op jaarbasis voor alle lidstaten. Hoewel kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak blijft in België, is de levensverwachting van de actieve bevolking aanzienlijk gestegen. Die levenswinst wordt voor 73% toegeschreven aan innovatieve geneesmiddelen. Dat resulteerde in 5,4 miljard euro extra in bijdragen aan de economie in 2017 alleen.

Maar een zuiver economische benadering van innovatie in de gezondheidszorg, zonder de menselijke aspecten mee in rekening te brengen, is te restrictief, geeft de koepelorganisatie aan. Het leidt tot eenzijdige conclusies.

Caroline Ven, CEO van pharma.be: “Het KCE-rapport mag niet leiden tot overhaaste conclusies. Dat zou nefast zijn voor de gezondheidszorg in ons land. België telt het tweede grootste aantal klinische studies in Europa. Die studies geven versnelde toegang tot nieuwe medicatie voor de patiënt. De innovatie voor kankerbehandeling afremmen is dus geen goed idee, zeker niet nu er een aantal grote doorbraken op stapel staan."

"De baanbrekende immunotherapieën voor kankerbestrijding hebben hun meerwaarde al bewezen. Daar komen binnenkort ook gentherapie en de zogenaamde ‘cell-based’ behandelingen bij, waarvan wordt verwacht dat ze de levensverwachting van de patiënt aanzienlijk zullen doen stijgen. De sector vraagt dan ook een constructieve en toekomstgerichte dialoog over kankerbestrijding in België. Een sterk en innovatief kankerbeleid is en blijft absoluut noodzakelijk, vanuit zowel menselijk als economisch perspectief.”

> Lees ook: Meerwaarde van veel nieuwe kankermedicijnen vaak niet voldoende bewezen (KCE)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.