Chemotherapie met docetaxel minder effectief bij vrouwen met overgewicht

Uit een langdurige studie bij 2.800 borstkankerpatiënten blijkt dat een behandeling van chemotherapeutica met docetaxel minder aanslaat bij patiënten met overgewicht of obesitas. Het verschil werd niet waargenomen als de chemobehandeling geen docetaxel bevatte. De studie liep onder leiding van onderzoekers van de KU Leuven, het Institut Jules Bordet, de universiteit van Milaan en het nationaal kankerinstituut van Italië.

Het was al bekend dat obese vrouwen een hoger risico op borstkanker hebben. Bij obese borstkankerpatiënten is er bovendien meer kans op herval. Uit deze studie blijkt nu dus ook dat kankerpatiënten met overgewicht of obese vrouwen minder baat hebben bij een behandeling met een van de wereldwijd meest gebr uikte chemotherapiemedicijnen. "Het zou kunnen dat het lichaamsvet docetaxel deels absorbeert vooraleer het de tumor kan bereiken", aldus prof. Christine Desmedt (KU Leuven).

De huidige behandelingen aanpassen is volgens Desmedt momenteel nog niet aan de orde. Hiervoor is meer onderzoek nodig. De Leuvense hoogleraar raadt patiënten die bezorgd zijn over docetaxel aan dit te bespreken met hun arts. "Als verder onderzoek echter bevestigt dat deze resultaten enkel te wijten zijn aan de farmacologische kenmerken van docetaxel, heeft dit mogelijk ook gevolgen voor andere kankerpatiënten die behandeld worden met dit middel zoals protestaat- of longkanker".

Het is volgens Desmedt alleszins zo dat er meer moet gesensibiliseerd worden over het verband tussen BMI en borstkanker. Ook prof. Biganzoli (Universiteit Milaan) is die mening toegedaan. "We moeten in de medische en onderzoekswereld meer aandacht besteden aan de invloed van obesitas op de biologie, progressie en behandeling van borstkanker", aldus Biganzoli.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.