Recht om vergeten te worden breidt uit en gaat sneller in

Het zogenaamde recht om vergeten te worden dat vandaag al bestaat voor de schuldsaldoverzekering voor wie ooit aan een ernstige ziekte heeft geleden, breidt binnenkort uit naar de verzekering gewaarborgd inkomen. De bevoegde Kamercommissie heeft daarvoor  unaniem het licht op groen gezet voor een meerderheidsvoorstel, dat mee werd ondertekend door N-VA. De tekst voert ook een inkorting van de termijnen in.

De verzekering gewaarborgd inkomen komt neer op een vergoeding bij ziekte of invaliditeit. Met een dergelijke verzekering kan iemand het verschil compenseren tussen het normale inkomen en het bedrag van het ziekenfonds. Het doel is dus om inkomstenverlies te compenseren.

Mensen met een chronische aandoening of ex-kankerpatiënten ondervinden nu moeite om zo'n verzekering af te sluiten, of moeten een hoge bijpremie betalen. Een wetsvoorstel van Open VLD breidt het zogenaamde recht om vergeten te worden uit naar de verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor mag de verzekeraar bij de risicobeoordeling geen rekening meer houden met medische aandoeningen waarvoor de behandeling succesvol is beëindigd, en met een aantal chronische aandoeningen die onder controle zijn.

Het recht om vergeten te worden bestaat sinds 2019 al voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Voor bepaalde aandoeningen geldt dat recht vanaf tien jaar na het einde van de behandeling, voor andere vanaf vijf of één jaar. Het recht om vergeten te worden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is ook van toepassing op chronische ziektes als hiv, hepatitis C en mucoviscidose. 

Het liberale voorstel is op dezelfde leest geschoeid. Bij verzekeringskoepel Assuralia is al sinds februari een gedragscode van kracht waardoor de aangesloten verzekeraars geen rekening meer mogen houden met een kankerdiagnose wanneer iemand een verzekering gewaarborgd inkomen wil afsluiten. Het voorstel zou die code dus verankeren in de wet. België zou daardoor het eerste land zijn dat dit recht op deze manier uitbreidt, weet indiener Robby De Caluwé.

Daarnaast komt er een aanpassing van de termijnen. Daarover werd een jaar geleden al een resolutie van CD&V goedgekeurd en die inkorting wordt nu definitief via een voorstel van de socialisten. Zo wordt de termijn verkort van 10 naar 5 jaar. Dat gaat al vanaf 1 januari 2023 in voor mensen die hun kankerdiagnose kregen toen ze jonger waren dan 21 jaar, legt Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere uit. Voor latere gevallen zal de termijn eerst worden ingekort tot 8 jaar. Vanaf 2025 telt ook voor hen de periode van vijf jaar.

Binnen de meerderheid riep Leen Dierick (CD&V) de regering op haar schouders te zetten onder stappen vooruit voor mensen met een chronische aandoening. Anneleen Van Bossuyt van oppositiepartij N-VA brak nog een lans voor een uitbreiding naar de reisannulatieverzekering én voor de schrapping van de meldingsplicht, naar Nederlands voorbeeld.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.