Artificiële intelligentie ten dienste van blaaskanker

Artificiële intelligentie is een echte diagnostische en therapeutische hulp. Zo kan bijvoorbeeld worden afgezien van interventies die niet noodzakelijk zijn, zoals een radicale totale cystectomie.

Deze kleine multicentrische studie heeft het effect geëvalueerd van een op artificiële intelligentie gebaseerde beslissing op de diagnostische nauwkeurigheid van artsen bij het evalueren van de respons op een behandeling voor blaaskanker.

Veertien artsen van verschillende specialismen (radiologen, urologen en oncologen), twee beursstudenten en een student geneeskunde hebben de scans doorgenomen van 157 blaastumoren voor en na behandeling. De observatoren hebben scores gegeven voor drie metingen van de mate van respons op chemotherapie en hebben een voorstel geformuleerd voor de verdere behandeling van de patiënten (radiotherapie of chirurgie).

De observatoren hebben dan gekeken naar de door een computer berekende scores. Een lagere score wees op een lagere waarschijnlijkheid van complete remissie na chemotherapie, een hogere score wees op een hogere waarschijnlijkheid. De observatoren konden hun scores dan nog herzien of ongewijzigd laten. De finale scores werden dan vergeleken met tumorstalen afgenomen tijdens cystectomie om de nauwkeurigheid te evalueren.

Alle observatoren, ongeacht hun specialisme en expertise, hebben vastgesteld dat artificiële intelligentiesysteem hun evaluatie verbeterde. De verbetering was nog sterker bij de observatoren met minder ervaring, waardoor zij even goede diagnosen konden stellen als de ervaren artsen.

De auteurs verduidelijken dat artificiële intelligentie de expertise van de arts niet zal vervangen, maar toch erg waardevol is.

https://www.mdpi.com/2379-139X/8/2/54

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.