Kom op tegen Kanker stelt toekomstplan 2022-2026 voor

Zes thema's wonnen aan belang in vergelijking met het vorige plan. Zo zal de organisatie zich onder andere de komende vijf jaar nog harder inzetten voor de preventie van kanker en de groeiende gezondheidsongelijkheid aanpakken. Ook leven na kanker krijgt meer aandacht.

Kom op tegen Kanker stelt het toekomstplan 2022-2026 de komende weken achtereenvolgens voor in Turnhout (12 juni), Beringen (19 juni) en Sijsele (26 juni). 

Voor het toekomstplan 2022 - 2026 ging Kom op tegen Kanker uitgebreid praten met verschillende experts en betrokkenen. Zo kon de organisatie een plan opstellen met 10 strategische en 27 operationele doelstellingen. Deze doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig, tot de dag waarop mensen geen geliefden meer verliezen aan kanker. 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Ook de komende vijf jaar gaan we weer volop kanker vermijden, bestrijden en verzachten. We zullen bijvoorbeeld meer focussen op de preventie van kanker en het aanpakken van de groeiende gezondheidsongelijkheid, maar ook op het verbeteren van het leven na kanker.’ 
De volgende zes thema’s zijn belangrijker geworden in vergelijking met het vorige plan: 

Kom op tegen Kanker zet sterker in op een gezonde levensstijl en een gezond leefmilieu, omdat daar nog veel vooruitgang te boeken is. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. De organisatie wilt daarbij vooral aanvullend zijn op wat al door andere organisaties en instanties gedaan wordt op het vlak van preventie. Tabak blijft daarbij een belangrijk strijdpunt, maar de strijd wordt verruimd naar overgewicht, alcohol, hormoonverstorende stoffen, fijn stof en asbest. 

Kom op tegen Kanker wil er zijn voor iedereen, maar stelt vast dat het moeilijk is om de meest kwetsbaren te bereiken. Door hen meer aan te spreken en bij te staan, willen de organisatie de komende vijf jaar de groeiende gezondheidsongelijkheden aanpakken. Het beleids-, studie- en projectwerk van Kom op tegen Kanker wil tegen 2026 structurele verbeteringen voor mensen in kwetsbare situaties realiseren.  

Steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker. In Vlaanderen zijn dat er al ruim een kwart miljoen. Wie kanker overleeft, heeft vaak specifieke vragen en noden, die zowel binnen de zorg als in het dagelijkse leven opgelost moeten worden. Kom op tegen Kanker zal zich de komende jaren inzetten om het leven na kanker te verbeteren.   

`Bij alles wat Kom op tegen Kanker doet, staat de impact voor de kankerpatiënt centraal. Zo eist de organisatie dat onderzoek verder gaat dan louter een wetenschappelijke publicatie en leidt tot effectieve verbeteringen in de zorg en behandeling. De zorgprojecten die Kom op tegen Kanker financiert moeten op termijn verbeterde zorg brengen voor álle kankerpatiënten die er nood aan hebben.   

Kom op tegen Kanker is er in de eerste plaats voor kankerpatiënten maar de verbeteringen en impact die de organisatie realiseert, komt ook mensen met andere chronische aandoeningen ten goede. Wat Kom op tegen Kanker voor kankerpatiënten doet is een hefboom voor algemene verbeteringen in de zorg en het voorkomen van ziektes.   

Ook de volgende vijf jaar wilt Kom op tegen Kanker iedereen die samen op pad wil gaan actief betrekken bij het beleid en de werking.  

Interactieve informatiesessies 
De komende weken stelt Kom op tegen Kanker het toekomstplan 2022 -2026 voor aan het grote publiek. Actievoerders, vrijwilligers en sympathisanten zijn welkom in Turnhout (12 juni), Beringen (19 juni) en Sijsele (26 juni). In Turnhout en Sijsele zorgt Klaas Delrue, frontman van Yevgueni, voor de muzikale noot, in Beringen is dat Marble sounds. 

> Marc Michils stopt eind dit jaar als directeur kotk 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.