Kom op tegen Kanker pleit voor een aangepast geneesmiddelenbeleid

Kom op tegen Kanker pleit voor een snelle toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen, op voorwaarde dat ze veilig zijn en een duidelijke klinische meerwaarde hebben. Daarvoor moet ingezet worden op betere klinische studies over de meerwaarde, faire geneesmiddelenprijzen en alternatieve modellen van geneesmiddelenontwikkeling. "Het Belgische EU-voorzitterschap begin volgend jaar biedt hiervoor een ideale gelegenheid", stelt de organisatie.

De helft van de Belgische patiënten die een duur nieuw kankermedicijn kregen toegediend, is binnen het jaar na de start van de behandeling overleden, aldus een recente analyse van data van ruim 9.000 Belgische ­kankerpatiënten door het ­Intermutualistisch Agentschap.

"Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft toestemming om een geneesmiddel op de markt te brengen. Voor hen is het vooral belangrijk of een nieuw geneesmiddel veilig is en of het werkt. Maar het EMA vraagt geen gegevens over de prestaties van een geneesmiddel in vergelijking met de huidige standaardbehandeling, terwijl die gegevens juist cruciaal zijn voor patiënten, artsen en de ziekteverzekering (wegens de hoge uitgaven, nvdr). Gegevens over de impact op levenskwaliteit en overleving zijn er echter vaak nog niet. Klinische studies zouden zo moeten ontworpen zijn dat ook die gegevens zo snel mogelijk beschikbaar zijn", aldus Kom op tegen Kanker.

De organisatie pleit voor de invoering van een definitie van faire geneesmiddelenprijzen. "Een faire prijs reflecteert de meerwaarde van een geneesmiddel voor de patiënt. De prijs staat bovendien in een redelijke verhouding tot de kosten van de firma voor onderzoek en ontwikkeling. Een faire prijs moet duurzaam zijn: ze mag overheidsbudgetten niet overbelasten."

De reële prijzen moeten transparanter worden. "Momenteel sluiten overheden en bedrijven terugbetalingscontracten af waar confidentiële prijsafspraken deel van uitmaken. Het is voor een klein land als België moeilijk om als enige te stoppen met deze praktijk. Wij pleiten daarom voor een helder wetgevend kader op Europees niveau."

België kan toch al enkele stappen zetten. "Het federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zou bijvoorbeeld volledige toegang moeten krijgen tot de contracten met confidentiële prijzen, zodat een globale analyse gemaakt kan worden van deze contracten en van hun gezondheidseconomische effecten", meent Kom op tegen Kanker.

Tot slot moet ingezet worden op alternatieve vormen van geneesmiddelenontwikkeling, om minder afhankelijk te worden van de industrie. "Zo moeten we de rol van academische centra in de ontwikkeling en productie van bepaalde behandelingen versterken, bijvoorbeeld voor cel- en gentherapie."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.