Impact covid-19 digitaal meten bij kankerpatiënten

De afdeling medische oncologie van het Jessa Ziekenhuis, het Limburgs Oncologisch Centrum en het Limburg Clinical Research Center (LCRC) gaan in samenwerking met AWELL Health de impact van covid-19 bij kankerpatiënten digitaal meten.  

Door de patiënten via een digitaal platform thuis op te volgen via de zogenaamde PROMs, hopen de initiatiefnemers tegemoet te komen aan de vele vragen die kankerpatiënten hebben over de impact van cvod-19 op hun behandeling, op de nevenwerkingen en op hun dagelijks leven.

Behalve borstkankerpatiënten (omdat die aan een ander zorgpad deelnemen), zullen alle kankerpatiënten die chemotherapie starten of ondergaan via het online platform Awell Health op regelmatige tijdstippen vragenlijsten invullen die peilen naar hun levenskwaliteit, neveneffecten van de chemotherapie,  angst en stressbeleving, covid-19-symptomen, en ook naar de tevredenheid over het digitale platform.

De verslagen van de vragenlijsten worden ook opgenomen in het patiëntendossier zodat het oncologisch zorgteam beter kan inspelen op de noden van de patiënten.

Uniek concept
Op korte termijn moet het onderzoek tot een betere opvolging van de dagelijkse zorg voor de patiënten leiden. Op langere termijn is het de bedoeling om meer inzicht te krijgen in het verloop van de neveneffecten van chemotherapie, al dan niet in combinatie met covid-19 en in de vraag welke behandelingen meer of minder aangewezen zijn.

De metingen starten nu, tijdens de tweede coronagolf. Dankzij het unieke concept van digitale meting kan het project wetenschappelijk relevante informatie opleveren voor alle kankerpatiënten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.