ZNW Zuid-West Limburg: zorgtraject één oncologisch netwerk

De vier ziekenhuizen van het netwerk Zuid-West Limburg pakken uit met een primeur. Ze stampten één zorgtraject uit de grond voor vier soorten kankers waarbij de patiënt gegarandeerd de best mogelijke behandeling geniet. In welk van de ziekenhuizen van het netwerk de patiënt zich eerst aanmeldt, is niet van belang.

Het gaat dus concreet om een oncologisch netwerk dat van start gaat in het najaar. Het is opgezet door AZ Vesalius Tongeren, Jessa Ziekenhuis Hasselt, Sint-Franciscusziekenhuis HeusdenZolder en Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Voor vier soorten kankers tekenden ze samen specifieke zorgtrajecten of ‘zorgpaden’ uit. De patiënt volgt een welomschreven traject in een oncologisch netwerk, met de juiste expertise, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin hij of zij wordt behandeld. Dit oncologische zorgprogramma is een van de speerpunten van het klinisch netwerk.

In totaal omvat het aantal nieuwe patiënten (op jaarbasis) voor de 4 ziekenhuizen samen (cijfers uit 2018):

  • Borst: 500
  • Prostaat: 507
  • Long: 393
  • Dikkedarm: 325

De zorgpaden zijn na veel overleg en een grondige voorbereiding bepaald. Het gaat om borst-, prostaat-, dikkedarm- en longkanker. De keuze van de aandoeningen is gemaakt door de vier betrokken artsen uit de vier ziekenhuizen en vloeit voort uit de beschikbare expertise en de hoge frequentie van deze kankers.

“De samenwerking van in de prille beginfase is trouwens cruciaal, anders krijg je zo’n omvangrijk project nooit van de grond” zegt dr. Rudolf van Puijenbroek (SintFranciscusziekenhuis). “In Nederland zijn de oncologische zorgpaden al sterk ingeburgerd. We zijn bij de voorbereiding dan ook regelmatig een kijkje over de grens gaan nemen”, voegt prof. dr. Jeroen Mebis (Jessa Ziekenhuis) eraan toe. “In de zorgpaden staat de patiënt voorop. Hij of zij volgt een traject met telkens de juiste expertise, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin de behandeling gebeurt. Het motto daarbij luidt: behandel dicht bij huis als het kán, en elders als het moét.”

Kennis en apparatuur delen

Dr. Katherine Vandenborre (AZ Vesalius) verwijst naar de MOC’s in elk zorgpad. “Dat garandeert een uniform beleid in de behandelingen. Voor borstkanker loopt dit nu al erg goed. In een aantal andere zorgpaden kunnen we dit nog aanscherpen. Hoe efficiënter het overleg is, hoe beter.”

Voor de vier zorgpaden zijn nu protocollen en handboeken uitgewerkt, onder meer gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Dit verzekert elke patiënt van de beste kwaliteitszorg. Ook de patiëntervaring wordt systematisch gemeten met gestandaardiseerde en internationaal aanvaarde vragenlijsten.

Dr. Jolanda Verheezen (Sint-Trudo Ziekenhuis) legt uit dat het soort onderzoeken, een mogelijke voorkeursbehandeling en alternatieven allemaal gedetailleerd beschreven staan. “Ook voor bijvoorbeeld de radiologen en pathologen zijn er standaardprotocollen. De minimale inhoud van de verslaggeving is schriftelijk vastgelegd. Dit alles leidt naar een nog meer uniforme, efficiënte en gestroomlijnde behandeling.”

Troef

De grootste troef van deze samenwerkingsvorm is dat de vier ziekenhuizen hun kennis, ervaring en medische apparatuur gestructureerd delen als gelijkwaardige partners. “Doorgaans zullen de patiënten chemotherapie in hun vertrouwde ziekenhuis krijgen”, zegt dr. Katherine Vandenborre, “maar de geavanceerde robot die bij prostaatkanker wordt ingezet, staat in Jessa. De uroloog van ons ziekenhuis voert deze operaties in Hasselt uit.”

Traditie

Met deze eerste concrete samenwerking op netwerkniveau willen we komen tot één hechte artsen- en verpleegkundigengroep die over de verschillende ziekenhuizen heen perfect op elkaar afgestemd zijn zodat ze de beste zorg kunnen afleveren aan de patiënt.

“Dat is op zich geen grote nieuwigheid, omdat onze ziekenhuizen al een lange traditie van samenwerken hebben”,  vult dr. Rudolf van Puijenbroek aan. “Limburg heeft geen academisch ziekenhuis maar wel uitstekende artsen, met elk hun specifieke expertise,verspreid over verschillende ziekenhuizen. Samenwerken lag altijd al voor de hand.”

Lat nog hoger

De zorgpaden gaan in het najaar van start. In de loop van het traject zal een oncologische commissie de kwaliteit bewaken en - waar nodig - bijsturen. “Nog meer gespecialiseerde artsen zullen zich op een gestructureerde manier met de patiënt bezig houden, en dit volgens een weloverwogen, deskundig onderbouwd traject”, besluit dr. Jolanda Verheezen. “De lat van onze zorg ligt al hoog; nu leggen we de lat nog een stuk hoger”.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.