Vanaf vandaag terugbetaling genexpressietesten borstklinieken

Vanaf 1 juli worden ook genexpressie-profileringstesten (GEP-testen) bij vroegstadium borstkanker terugbetaald. Hoe zit dat precies in elkaar?

Twee vergoedingen worden voorzien:

·      een initiële GEP-vergoeding met een terugbetaling van 1.500 euro

·      een verlaagde GEP-vergoeding van 350 euro.

Voorwaarde is wel dat de uitgevoerde test volledige geregistreerd is via het Kankerregister.

Het budget is voorzien op terugbetalingen voor 1.300 initiële en 142 verlaagde GEP-testen. (in totaal op 1.442 vergoedbare testen). Elke erkende borstkliniek die deelneemt aan dit proefproject zal een vastgelegd aantal initiële en verlaagde GEP-vergoedingen terugbetaald krijgen volgens een verdeelsleutel.

Die is gebaseerd op het gemiddeld aantal nieuwe borstkankerpatiënten die de erkende borstkliniek per jaar registreerde bij het Kankerregister voor de drie meest recent beschikbare kalenderjaren. Het eerste jaar krijgen de borstklinieken een voorschot van 50% uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na ondertekening van de overeenkomst. De volgende jare uiterlijk op 31 maart. De volledige som volgt uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Voor elke patiënt in de overeenkomst moet een gegevensset geregistreerd worden die webgebaseerd is en dat alles via de Stichting Kankerregister. De specifieke registratiemodule zal ter beschikking worden gesteld binnen de 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst.

De overeenkomst loopt van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022. Meer info op de site van het Riziv.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.