Palliatieve zorg voor kankerpatiënten even doeltreffend via virtuele weg

Patiënten met vergevorderde kanker hebben evenveel baat bij palliatieve zorg via virtuele weg dan op de traditionele face-to-face manier, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat onlangs werd voorgesteld op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology in Chicago.

“Palliatieve zorg gaat over levenskwaliteit”, zegt Joseph Greer, psycholoog in het Mass General Hospital Cancer Center (Boston) en hoofdauteur van de studie. “Denk aan symptoombeheersing, emotioneel en functioneel welzijn en spirituele ondersteuning.”

Samen met zijn collega in hetzelfde ziekenhuis, oncologe Jennifer Temel, toonde hij eerder al aan dat als artsen vroeg genoeg starten met palliatieve zorg, patiënten langer overleven vergeleken met lotgenoten die geen vroegtijdige palliatieve zorg kregen.

Geen verschil
Palliatieve zorg verstrekken via virtuele weg zou ervoor kunnen zorgen dat meer patiënten dat soort zorg krijgen – tenminste als we ervan kunnen uitgaan dat die zorg even doeltreffend is als op de traditionele manier. Om dat uit te zoeken, startten Greer en Temel zeven jaar geleden hun studie op bij 1.250 patiënten met gevorderde longkanker. De helft van hen kreeg palliatieve zorg via teleconsultaties, de andere helft kwam maandelijks op consultatie in het ziekenhuis.

Na afloop van de studie bleek er geen statistisch significant verschil te bestaan tussen beide groepen op vlak van depressie en angstsymptomen, inzet van copingmechanismen, of inzicht in hun behandeling en kankerprognose. Een aantal patiënten betrok ook hun mantelzorgers in de studie, en in beide groepen rapporteerden die gelijkaardige resultaten op het vlak van tevredenheid over het programma en emotionele symptomen.

Voordelen
Deze resultaten zijn een reden om door te gaan met palliatieve zorgprogramma's op afstand of om die zelfs uit te breiden, vooral als je kijkt naar de meer ongrijpbare voordelen van virtuele bezoeken, stelt Elizabeth Loggers, oncoloog en specialist in palliatieve zorg aan het Fred Hutchinson Cancer Center (Seattle). “Palliatieve zorg via virtuele weg biedt een aantal voordelen. Patiënten kunnen gewoon thuis zitten, in hun pyjama, en hun mantelzorgers of andere betrokkenen kunnen van gelijk waar deelnemen aan het gesprek. De afspraken kunnen ook ingepland worden op momenten dat de patient zich op zijn slechtst voelt, en dan eigenlijk geen zin heeft in een rit naar het ziekenhuis voor een persoonlijke afspraak.”

Daarnaast kunnen teleconsultaties de doeltreffendheid van het zorgsysteem bevorderen, gaat ze verder. “Artsen moeten niet zitten wachten tot patiënten geregistreerd zijn in het ziekenhuis, of als ze te laat zijn voor hun afspraak.”

Meer patiënten
Experts op het gebied van palliatieve zorg zoeken ook naar andere manieren om meer patiënten te helpen. In een andere abstract die voorgesteld werd op de ASCO-meeting in Chicago toonde Jennifer Temel aan dat de frequentie van palliatieve zorgbezoeken verlaagd kan worden voor patiënten met minder fysieke of emotionele symptomen - ook zonder verlies van effectiviteit van de palliatieve zorg. “Hopelijk zullen deze onderzoeken meer centra helpen manieren te vinden om palliatieve zorg aan meer van hun patiënten aan te bieden. Want we weten dat het de beste manier is om voor patiënten te zorgen en we willen ervoor ijveren dat meer patiënten toegang krijgen tot deze essentiële ondersteuning.”

  • Bron: statnews.com

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.