"Genetic counseling oncochirurg meer dan 23 euro”

De klacht van Marian Vanhoeij (UZ Brussel) dat voor een slechtnieuwsgesprek door een oncochirurg slechts 23 euro voorzien is, weerlegt Marc Moens (Bvas), al geeft hij wel toe dat het wat meer mag zijn dan het huidige tarief van 29,04 euro.

De klacht viel tijdens het congres van de socialistische ziekenfondsen over genetica en de individuele patiënt.

Ook Marc Moens - die in het publiek zat - had haar dat bedrag horen vermelden en het werd correct geciteerd, maar "het klopt niet." "Het honorarium consultatie van een chirurg ligt sinds 1s 1 januari van dit jaar op 29,04 euro. Uiteraard is dat nog onvoldoende om haar werk degelijk te honoreren."

"Anderzijds: gesalarieerde collegae beseffen blijkbaar niet dat om de 6,04 euro bijkomend te genereren voor het consultatiehonorarium van de chirurgen (samen met dat van de KNO’s en de fysiotherapeuten) er in het akkoord van 22 december 2015 10 miljoen werd vrijgemaakt in de klinische biologie. Het werd verschoven naar wat de “intellectuele acten” wordt genoemd. Ik heb destijds dat akkoord met overtuiging mee goedgekeurd."

"Voor genetic counseling is een apart budget voorzien van 2,584 miljoen euro voor de centra voor menselijke erfelijkheid, die zich, op één na, alle in een UZ bevinden zoals waar collega Vanhoeij werkt. Ze wordt correct geciteerd maar ik veronderstel dat haar uitspraak: “Het kan niet dat je hooguit 23 euro krijgt voor 30 minuten counseling, want daarop is mijn prestatie nu berekend” niet overeenstemt met de werkelijkheid."

Marc Moens zwaait ook met lof naar Anouk Waeytens en de groep companion diagnostics, naar de CTG en de technisch geneeskundige raad (TGR) en de werkgroep ComPermed bij Sciensano. "Zonder hun jarenlange inspanningen zou de start van de gepersonaliseerde geneeskunde niet op 1 juli eerstkomend gezet kunnen worden (minister De Block zorgde voor 2 miljoen financiering)."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.