Proefproject borstklinieken genetisch testen start op 1 juli

In erkende borstkankerklinieken gaat vanaf 1 juli een proefproject van start om onnodige chemotherapie bij de behandeling van borstkanker te vermijden. De dure genetische test (GEP-test) die het risico op herval kan bepalen bij patiënten na een borstoperatie, wordt tijdens het project volledig terugbetaald. Zo weten de patiënten of een verdere chemobehandeling nodig is.

Concreet gaat het over MammaPrint- en Oncotype Dx-testen, die het risico op herval bepalen. Als dat risico laag is, doet chemotherapie meer kwaad dan goed. Het grote probleem was de kostprijs van de tests: 3.000 euro per persoon. Tijdens het proefproject zijn ze gratis.

Het proefproject is gelanceerd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block en loopt over drie jaar. Voor het project is een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt. De erkende borstklinieken beslissen zelf wie in aanmerking komt voor de gratis tests.

Twee vergoedingen worden voorzien:

  • een initiële GEP-vergoeding met een terugbetaling van 1.500 euro
  • een verlaagde GEP-vergoeding van 350 euro.

Voorwaarde is wel dat de uitgevoerde test volledige geregistreerd is via het Kankerregister.

Het budget is voorzien op terugbetalingen voor 1.300 initiële en 142 verlaagde GEP-testen. (in totaal op 1.442 vergoedbare testen). Elke erkende borstkliniek die deelneemt aan dit proefproject zal een vastgelegd aantal initiële en verlaagde GEP-vergoedingen terugbetaald krijgen volgens een verdeelsleutel. Die is gebaseerd op het gemiddeld aantal nieuwe borstkankerpatiënten die de erkende borstkliniek per jaar registreerde bij het Kankerregister voor de drie meest recent beschikbare kalenderjaren.

Het eerste jaar krijgen de borstklinieken een voorschot van 50% uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na ondertekening van de overeenkomst. De volgende jare uiterlijk op 31 maart. De volledige som volgt uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Voor elke patiënt in de overeenkomst moet een gegevensset geregistreerd worden die webgebaseerd is en dat alles via de Stichting Kankerregister. De specifieke registratiemodule zal ter beschikking worden gesteld binnen de 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst.

De overeenkomst loopt van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022. Meer info op de site van het Riziv.

Jaarlijks krijgen zo'n 10.800 Belgische vrouwen borstkanker, maar volgens de nationale borstkankercampagne Think Pink stijgen de genezingskansen en liggen ze momenteel op meer dan 90 procent na vijf jaar.

Zie  ook onze papieren editie, Focus Diagnostica.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.