Tegen GPRC5D gerichte CAR-T-cellen om multipel myeloom te behandelen

Autologe T-lymfocyten die zijn aangepast om expressie te vertonen voor een chimerische antigeenreceptor (chimeric antigen receptor, CAR) die gericht is tegen een antigeen geassocieerd met de tumor (CAR-T-celtherapie) hebben een veelbelovende doeltreffendheid laten zien bij...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.