Polatuzumab-vedotin kan de evolutie van diffuus grootcellig B-cellymfoom afremmen

Het diffuus grootcellig B-cellymfoom is de frequentste vorm van non-hodgkinlymfoom. Een combinatie van rituximab, een monoklonale antistof tegen CD20, en CHOP (cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison) verbetert de prognose van de patiënten sterk. De meeste...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.