NALIRIFOX beter dan nab-paclitaxel/gemcitabine als eerstelijnstherapie bij gemetastaseerde pancreaskanker

Een ductulair pancreasadenocarcinoom is nog altijd een van de dodelijkste kankers. De vijfjaarsoverleving van patiënten bij wie een gemetastaseerde kanker wordt gediagnosticeerd, wordt geraamd op hooguit 3%.

Sinds tien jaar bestaat de eerstelijnstherapie uit chemotherapie: een...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.