CDC: anafylaxie door het covid-19-vaccin van Pfizer-BioNTech is “uitzonderlijk zeldzaam”

Volgens gegevens uit het Morbidity and Mortality Weekly Report van het CDC (1) werden er 21 gevallen van anafylaxie geregistreerd bij de eerste 1,9 miljoen doses van het mRNA-vaccin tegen covid-19 van Pfizer-BioNTech (die tussen 14 en 23 december werden toegediend).

Dit komt overeen met 11,1 gevallen per miljoen doses. Ter vergelijking: het aantal gevallen van anafylaxie bij griepvaccinatie bedraagt 1,3 per miljoen.

Tijdens een persconferentie (2) verklaarde dokter Nancy Messonnier, directrice van het National Center for Immunization and Respiratory Diseases van het CDC, dat anafylaxie ten gevolge van het covid-19-vaccin “nog steeds uiterst zeldzaam” is en benadrukte ze dat “de bekende en potentiële voordelen van de huidige covid-19-vaccins opwegen tegen de bekende en potentiële risico's”. Ze wees erop dat de Verenigde Staten dagelijks zo'n 2.000 sterfgevallen door covid-19 registreren en noemde de vaccins een “good value proposition”.

Zeventien van de 21 gevallen van anafylaxie die tot 23 december werden gerapporteerd, deden zich voor bij mensen met een bekende voorgeschiedenis van allergieën of allergische reacties (op geneesmiddelen, voedingsmiddelen of insectenbeten...). Zeven van hen hadden reeds eerdere anafylactische reacties. De anafylaxie trad op 13 minuten (mediaan; binnen 15 minuten in 71% van de gevallen) na de injectie. Voor 20 van de patiënten, die allemaal herstelden (meestal na IM-toediening van epinefrine), zijn er follow-upgegevens beschikbaar.

Er werd geen geografische 'cluster' van anafylaxie waargenomen. Bovendien kwamen de reacties voor bij doses van verschillende vaccinpartijen.

Tijdens de briefing merkten de verantwoordelijken van het CDC op dat er sinds 23 december 8 bijkomende gevallen van anafylaxie werden geregistreerd. Bijgewerkte informatie, inclusief het percentage anafylaxie bij het vaccin van Moderna, is binnenkort beschikbaar.

Praktische gevolgen?

Alle sites waar covid-19-vaccins worden toegediend, moeten zich houden aan de richtlijnen voor het gebruik ervan. In het bijzonder moet er worden gecontroleerd of ontvangers van het vaccin geen contra-indicaties vertonen en moeten de noodzakelijke maatregelen worden getroffen, moeten er voorraden aanwezig zijn om anafylaxie te behandelen, moeten de aanbevolen observatieperioden na de vaccinatie in acht worden genomen en moeten vermoedelijke gevallen van anafylaxie onmiddellijk worden behandeld via intramusculaire injectie van epinefrine.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.