Stichting tegen Kanker financierde in 30 jaar 182 miljoen aan onderzoek

Professor Van Cutsem: “De overlevingskansen van kankerpatiënten in de Belgische ziekenhuizen behoren tot de hoogste in Europa. Dat is deels te verklaren door het feit dat wij een goede toegang hebben tot gezondheidszorg, maar het is ook dankzij onze uitmuntende, innovatieve en creatieve wetenschappers.

Dankzij de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek is vandaag nog 70% van de patiënten in leven 5 jaar na de diagnose. Sinds 1960 is het risico op overlijden bij kinderen met kanker zelfs met 75% gedaald!

De strijd is evenwel nog niet gestreden. Het aantal kankergevallen neemt immers toe. In 2016 werden in België 68.216 nieuwe gevallen geregistreerd, tegenover 64.301 in 2011. Een verklaring daarvoor is de vergrijzing van de bevolking, naast andere factoren die voornamelijk verband houden met onze levensstijl.

Vandaag, op 7 november, gaan 500 onderzoekers, donors, partners en vrijwilligers in op de uitnodiging van Stichting tegen Kanker om in Brussels Expo de vooruitgang in het onderzoek van de voorbije 30 jaar te vieren en om stil te staan bij de uitdagingen van morgen. Bij die gelegenheid kunnen ze een bezoek brengen aan het “Research Village” waar de laatste vorderingen van de door de Stichting gesteunde onderzoeksteams in de kijker worden gezet.

Bij het grote publiek is Stichting tegen Kanker vooral bekend om haar preventieacties zoals Tabakstop, Tournée Minérale of de UV-campagne van de voorbije zomer. Daarnaast is er de steun aan personen die door kanker worden getroffen via bij voorbeeld de Levenslopen. Maar wat Stichting tegen Kanker vooral doet is meer dan 50% van haar budgetten investeren in wetenschappelijk onderzoek. Om de kansen op genezing te blijven verhogen en om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.

Predictive markers en vloeibare biopsieën

Professor Dr Eric Van Cutsem, hoofd van de digestieve oncologie UZ Leuven, professor aan de KU Leuven en medevoorzitter van de Stichting tegen Kanker, is verheugd over de belangrijke vooruitgang waartoe de Stichting financieel heeft bijgedragen. Het gaat onder meer om predictive markers. Daarmee kan worden voorspeld welke behandeling de meeste kans op slagen heeft voor een specifieke tumor, wat maakt dat patiënten efficiënter behandeld kunnen worden.

Ook om vloeibare biopsieën, waarmee het niet meer noodzakelijk is om puncties uit te voeren in de tumor, maar een bloedstaal volstaat om voor elke patiënt te bepalen wat de beste behandeling is.

Verder: belangrijk onderzoek op cellulair niveau en studies op het vlak van medische beeldvorming.

Voor Pierre Coulie, professor immunologie (UCL), onderzoeker bij het de Duve Instituut en medevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting tegen Kanker, is de ziekte volledig uitroeien een illusie: “We zullen kanker waarschijnlijk nooit helemaal overwinnen, want uit onderzoek blijkt dat de ziekte nog veel complexer is dan we dachten. Elke kanker is anders, elke persoon is verschillend. We zullen patiënten in de toekomst individueel behandelen, maar we staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. Een betere levenskwaliteit voor patiënten die tegen kanker vechten, dat is een realistische doelstelling, maar ook daarvoor is nog veel werk aan de winkel.”

Het feit dat België zo sterk staat in het onderzoek naar kanker komt de patiënten rechtstreeks ten goede, aldus professor Van Cutsem: “De overlevingskansen van kankerpatiënten in de Belgische ziekenhuizen behoren tot de hoogste in Europa. Dat is deels te verklaren door het feit dat wij een goede toegang hebben tot gezondheidszorg, maar het is ook dankzij onze uitmuntende, innovatieve en creatieve wetenschappers. En Stichting tegen Kanker speelt in dat opzicht een sleutelrol met de financiering van hun onderzoekswerk.” 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.