EHA 2022: een presidentiële sessie met een eclectisch menu, dat smaakt naar meer

09.06.2022 au 12.06.2022 - Kopenhagen
EHA 2022: een presidentiële sessie met een eclectisch menu, dat smaakt naar meer

Traditiegetrouw is tijdens de presidentiële sessie een mix van fundamenteel onderzoek en klinische studies gepresenteerd. Er zijn nieuwe potentiële targets ontdekt, zoals ZNF217 bij een primair grootcellig B-cellymfoom van het mediastinum en hnRNB-K bij veel bloedkankers. We hebben een beter inzicht gekregen in de genetische factoren die meespelen bij een T-ALL bij kinderen. Een type II-FLT3-tyrosinekinaseremmer blijkt doeltreffend te zijn bij acute myeloïde leukemie, CAR-T-cellen bij patiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom, en er is de comeback van bispecifieke antistoffen bij patiënten met gerecidiveerd of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom.

Hoogtepunten van het congres