16th Congress of the European Hematology Association

09.06.2011 au 12.06.2011
16th Congress of the European Hematology Association

Op het ‘presidential symposium’ van het jaarlijkse congres van de EHA werden enkele bijzonder relevante studies gepresenteerd. Tot die ‘best abstracts’ behoorden drie studies over medicamenteuze behandeling. De eerste werd uitgevoerd met rituximab als onderhoudstherapie bij een mantelcellymfoom en de tweede met ruxolitinib bij primaire myelofibrose. In de derde studie werd lenalidomide vergeleken met autotransplantatie als eerstelijnstherapie bij jonge patiënten met multipel myeloom. De drie andere lezingen illustreerden het belang van sequencing van het volledige genoom. Die techniek blijkt nuttig te zijn bij het opsporen van mutaties die het gevolg zijn van de behandeling bij chronische lymfatische leukemie. Met die techniek kon ook het belang worden aangetoond van ARHGEF3 bij de erytropoëse, net als van de BRAF-V600E-mutatie, die voorkomt bij alle patiënten met haarcelleukemie.

Hoogtepunten van het congres