Verzeker uw inkomsten bij ongeval of ziekte

Albin Wantier

Een ongeval, een ziekte, privébeslommeringen… Die moeilijkheden zijn voor niemand leuk. Een zelfstandige krijgt daarbovenop ook nog eens te maken met een belangrijk inkomensverlies. Met een gewaarborgd-inkomensverzekering kunt u zich indekken tegen de wisselvalligheden van het leven.

Een ongeval, een burn-out, een ernstige ziekte, een zwangerschap met complicaties… Er zijn tal van onvoorziene gebeurtenissen die ertoe kunnen leiden dat u uw beroepsactiviteit korte of lange tijd niet kunt uitoefenen. Voor een zelfstandige kan zoiets dramatische gevolgen hebben voor zijn inkomsten. Oordeelt u zelf maar: als u in 2017 het eerste jaar werkonbekwaam bent, hebt u recht op een brutovergoeding van 56,17 euro per dag wanneer u personen ten laste hebt. Hebt u niemand ten laste, dan krijgt u als alleenstaande 44,95 euro en als u samenwoont 34,47 euro.  

Om in zo’n situatie uw inkomen aan te vullen, zijn er heel wat bedrijven die u een gewaarborgde-inkomensverzekering voorstellen. Ieder contract heeft zijn eigen specifieke kenmerken en is relatief flexibel. In de meeste gevallen kiest u de periode waarin u gedekt wil zijn (bijvoorbeeld tot uw pensioenleeftijd), het bedrag en de frequentie van de vergoeding die u nodig zult hebben om een behoorlijk inkomen te houden, de eventuele indexering van de vergoeding en zelfs de wachttijd, of de tijd dat u werkonbekwaam moet zijn voor u de vergoeding ontvangt. Samen met uw leeftijd op het moment dat u het contract afsluit, bepalen deze elementen de hoogte van de premies.   

Vergeet niet dat geconventioneerde zorgverleners hun sociale voordelen van het RIZIV kunnen gebruiken om hun gewaarborgd-inkomensverzekering te financieren. Een ander niet te versmaden voordeel: de premies die u betaalt, mag u aftrekken van uw netto belastbare beroepinkomsten.  

Voor u een beslissing neemt, moet u eraan denken de offertes van de verschillende verzekeraars te vergelijken, en vooral aandachtig te zijn voor de wachttijd, de exclusiecriteria en de duur van de vergoeding.