Bankkosten: naar een totale transparantie

Albin Wantier

De Europese richtlijnen leggen aan de banken een grotere transparantie op inzake advies en tarifering van diensten. Op het vlak van advies is er al een grote vooruitgang geboekt. Op het vlak van kosten en commissies zal er vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe drempel worden overschreden.

De Europese richtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) wil orde scheppen in een sector die tot een tiental jaren geleden de slechte gewoonte had om zijn klanten wat dan ook aan te raden. Toen de crisis door de sector raasde, verloren bepaalde spaarders en investeerders gigantische sommen omdat ze te laat inzagen dat ze een deel van hun spaargelden in producten hadden gestopt die veel riskanter waren dan wat ze bij aanvang hadden verwacht.  

Sindsdien heeft de richtlijn de banken verplicht om zoveel mogelijk informatie in te zamelen over hun klanten, vooraleer ze hun financiële producten mogen voorstellen. Banken zijn voortaan verplicht om u producten voor te stellen die strikt beantwoorden aan uw criteria. Dat is de reden waarom u regelmatig wordt gevraagd formulieren in te vullen over uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw ervaring en uw kennis van de beursmarkten. Misschien vindt u die vragenlijsten wel irritant, maar ze zijn nodig voor u geld kunt beleggen. Hoe dan ook, ze zijn volledig in uw voordeel, en u mag ze niet zomaar veronachtzamen.

Vanaf volgend jaar legt de richtlijn MiFID 2 de banken nieuwe restricties op. Ze zullen geen retrocessies meer mogen aanvaarden van fondsbeheerders in het kader van een onafhankelijk beleggingsadvies of van vermogensbeheer. Tot vandaag kreeg uw adviseur in bepaalde gevallen een commissie (die kon oplopen tot 1% van de geïnvesteerde bedragen) als hij dit of dat fonds in uw beleggingsportefeuille opnam. Dat zal voortaan niet meer kunnen: de commissies of tegemoetkomingen zullen vanaf januari 2018 duidelijk aan de klant moeten worden meegedeeld en hun worden teruggestort.  

Natuurlijk zullen de banken andere kosten blijven factureren, zowel op de klassieke producten (rekeningen, kaarten, enz.) als op complexere formules (instapkosten op verzekeringsproducten en fondsen, bewaarrechten, enz.) Aarzel nooit om een volledig overzicht van deze kosten te vragen en om ze met de concurrentie te vergelijken. Geen enkele bank is op alle vlakken het voordeligst, maar afhankelijk van de samenstelling van uw productenportefeuille zult u versteld staan van de besparingen die u kunt verwezenlijken.