Waarom zou micrografische chirurgie een optie moeten zijn bij melanoom in situ?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Omdat ze op het vlak van recidieven en van overleving vergelijkbare resultaten oplevert als ruime lokale excisie. 

Blinatumomab versus chemotherapie voor gevorderde acute lymfoblastische leukemie

Actuality
Heidi Van de Keere

Een behandeling met blinatumomab resulteert in een significant langere totale overleving dan chemotherapie alleen bij volwassenen met recidiverende of refractaire acute lymfoblastische precursor-B-celleukemie (ALL). Zo schrijven Hagop Kantarjian en collega’s in the New England Journal of Medicine.

 

Veiligheid en efficaciteit van fruquintinib na tweedelijnstherapie

Congres
Heidi Van de Keere

Jin Li stelde de resultaten voor van de FRESCO-studie en herhaalde dat colorectale kanker een frequent probleem blijft, met jaarlijks wereldwijd 1,36 miljoen nieuwe diagnoses en meer dan 694.000 doden.

Rol van selectieve interne radiotherapie voor patiënten met colonkanker en levermetastasen

Congres
Heidi Van de Keere

Ricky Sharma vestigde de aandacht op het toepassen van selectieve interne radiotherapie (SIRT) met yttrium-90-microsferen bij patiënten met colorectale kanker en levermeta’s.

SUNSHINE, of de rol van vitamine D bij gemetastaseerd coloncarcinoom

Congres
Heidi Van de Keere

Kimmie Ng wees erop dat vitamine D antineoplastische eigenschappen heeft en dat de vitamine D-receptor tot expressie komt in colorectale kankercellen. Vit D heeft ook een antiproliferatief effect aangetoond in muismodellen van colorectaal carcinoom. Bovendien werden hogere plasmawaarden van 25-hydroxyvitamine D in prospectieve observationele studies van patiënten met metastasen in verband gebracht met een betere progressievrije (PFS) en totale overleving (OS). Toch blijft de rol van vit D-supplementen in de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom onduidelijk.

Is toevoegen van vemurafenib aan irinotecan/cetuximab bij gemetastaseerde BRAF-mutante colonkanker zinvol?

Congres
Heidi Van de Keere

Scott Kopetz gaf mee dat BRAFV600E-mutaties aanwezig zijn bij 7% van de patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker. Hij wees er ook op dat deze mutaties gepaard gaan met een agressieve biologie, een korte overleving en een slechte respons op klassieke chemotherapie.