Beroep & Vrije tijd

Bankkosten: naar een totale transparantie

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Europese richtlijnen leggen aan de banken een grotere transparantie op inzake advies en tarifering van diensten. Op het vlak van advies is er al een grote vooruitgang geboekt. Op het vlak van kosten en commissies zal er vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe drempel worden overschreden. 

Opgelet: fraudeurs verfijnen hun technieken

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Belgische Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen (FSMA) waarschuwt de bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen voor een nieuwe soort fraude die in België steeds vaker voorkomt. De ‘boiler rooms’ zijn bedrijven die rechtstreeks mogelijke investeerders aanspreken om hun fictieve producten aan te smeren. 

Verzeker uw inkomsten bij ongeval of ziekte

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Een ongeval, een ziekte, privébeslommeringen… Die moeilijkheden zijn voor niemand leuk. Een zelfstandige krijgt daarbovenop ook nog eens te maken met een belangrijk inkomensverlies. Met een gewaarborgd-inkomensverzekering kunt u zich indekken tegen de wisselvalligheden van het leven.

Investeren in een parkeerplaats? 5 tips!

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Steeds meer spaarders investeren in parkeerplaatsen. De instapkosten zijn niet zo hoog en de beloofde rendementen zien er aantrekkelijk uit. Nochtans is zo’n belegging niet zonder risico’s. Met een paar raadgevingen vermijd u er geld bij te verliezen. 

De fiscale aangifte is nog maar eens gewijzigd!

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Eind maart werd de nieuwe versie van de fiscale aangifte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Had u een vereenvoudigde versie verwacht? Dan zult u nog even geduld moeten hebben. Er zijn niet minder dan 75 nieuwe codes bijgevoegd, wat het totaal op 885 brengt. 

Veranderen van sociaal secretariaat? Wacht niet te lang!

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Als u overweegt om binnenkort te veranderen van sociaal secretariaat, moet u nu al in actie schieten. Want als u wacht tot na 30 juni, wordt uw contract automatisch met een jaar verlengd met ingang van de daaropvolgende 1 januari. Met andere woorden, dan zal u niet meer kunnen overschakelen voor 1 januari 2019. 

Vier tips om te investeren wanneer de markten stijgen

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds het begin van het jaar realiseren de belangrijkste beursindexen indrukwekkende koersstijgingen. Beleggers die aandelen gekocht hadden toen de markten daalden, kunnen zich in de handen wrijven. Anderen vragen zich af of ze hun kans gemist hebben. Hier zijn enkele tips om uw deel van de koek te krijgen.

Een stapje dichter bij het pensioenstelsel met punten?

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds zijn ambtsaanvaarding in 2014 heeft minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine al een paar keer een hervorming van het pensioenstelsel aangekaart, maar nu begint het pensioensysteem met punten vorm te krijgen. Terwijl er nog altijd over gediscussieerd wordt in het Nationaal Pensioencomité, worden de plannen duidelijker. Maar de hervorming zal hoe dan ook nog door de sociale partners goedgekeurd moeten worden voor ze in werking kan treden. 

Privé-uitgaven die door uw bedrijf betaald kunnen worden

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Over het algemeen betaalt uw bedrijf uitsluitend de kosten die te maken hebben met het uitoefenen van uw beroepsactiviteiten. Toch mag de manager of de bedrijfsleider een aantal privé-uitgaven op de zaak verhalen. Zelfs als die daarna beschouwd worden als voordelen in natura, kan het fiscaal interessant blijven.

Vrijwilligerswerk: wat moet u aangeven?

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

In België besteden anderhalf miljoen mensen een deel van hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk. Soms kunnen die activiteiten recht geven op een vergoeding. Als u de regels respecteert, hoeft die vergoeding niet aan de fiscus aangegeven te worden.

Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

Pages