Melanoom: waar wordt de meeste tijd verloren?

Dr. Jean-Claude Lemaire

Het is niet heel duidelijk hoe snel je de behandeling moet starten na het stellen van een diagnose van melanoom, maar het gezond verstand zegt dat je geen tijd moet verliezen.

Om na te gaan of de tijd tussen het stellen van de diagnose van een melanoom en een in opzet curatieve chirurgie belangrijk is, heeft een groep uit Cleveland de nationale kankergegevensbank doorgenomen en de patiënten geselecteerd met een melanoom van de huid stadium I tot III die binnen 1-120 dagen na het stellen van de diagnose waren geopereerd en van wie er informatie over de totale overleving bekend was.

De 151.298 patiënten werden in vier groepen ingedeeld naargelang van het aantal dagen dat was verlopen tussen de diagnose en de heelkundige ingreep (1 tot 30, 31 tot 60, 61 tot 90 en 91 tot 120 dagen).

De tijd tot de interventie was langer bij mannen, patiënten die werden gedekt door Medicare, patiënten met een melanoom van het hoofd of de hals en patiënten met een melanoom in een verder gevorderd stadium.

Drie kenmerken correleerden met een betere overleving, namelijk een jonge leeftijd, geen comorbiditeit en een weinig gevorderd tumorstadium.

Na multivariate analyse met correctie voor vertekenende factoren was er geen verschil in de waarschijnlijkheid van overleving tussen de patiënten die binnen 30 dagen waren geopereerd (referentiegroep), de patiënten die binnen 31-60 dagen waren geopereerd (HR 1,02 95% BI 0,99-1,04) en de patiënten die binnen 61 tot 90 waren geopereerd (HR 1,03 95% BI 0,99-1, 08). Bij de patiënten die 91 tot 120 dagen na de diagnose waren geopereerd, was het overlijdensrisico gemiddeld 9% hoger (HR 1,09 95% BI 1,01-1,18).

De onderzoekers stellen dat de tijd die verloren gaat tussen de detectie van een verdacht letsel en de diagnostische bevestiging met een biopsie prognostisch waarschijnlijk belangrijker is dan de tijd tot heelkundige resectie.

Naar R Conic et al. Eerste prijs voor poster op het jaarlijkse congres van de American Academy of Dermatology (Orlando, 3-7 maart 2017).