Alectinib bij ALK+ NSCLC: gegevens na 3 jaar

Dr Philippe Mauclet

Volgens een extensie van 3 jaar van de fase 1/2-studie AF-001JP blijft alectinib lang actief en heeft het een gunstig veiligheidsprofiel bij ALK+ niet-kleincellige longkanker.

Alectinib, een ALK-remmer (ALK = anaplastic lymphoma kinase), is interessant bij niet-kleincellige longkanker met een mutatie van het ALK-gen. In de AF-001JP-studie, een fase I/II-studie, is een interessant responspercentage behaald met alectinib.

Recent werden de gegevens gepubliceerd over de progressievrije overleving en de totale overleving van de fase 2-studie bij patiënten met een ALK+ NSCLC die nog geen ALK-remmer hadden gekregen, na een follow-up van 3 jaar (1). Vijfentwintig van de 46 patiënten die hadden deelgenomen aan de fase 2-studie werden nog altijd (en op het ogenblik van de analyse al sinds ongeveer 3 jaar) behandeld met alectinib.

Tumorprogressie werd waargenomen bij 18 patiënten (39%). Op het ogenblik van de analyse was de mediane progressievrije overleving nog niet bereikt.

Veertien patiënten vertoonden hersenmetastasen bij inclusie in de studie. 6 van die patiënten zijn in de studie gebleven en hebben geen progressie vertoond in het centrale zenuwstelsel of systemisch.

De totale overleving na 3 jaar bedroeg 78%. De frequentste bijwerking was een stijging van het bilirubinegehalte (36,2%). De meeste symptomen van de kanker namen snel af en de noodzaak tot symptomatische medicatie verminderde sterk.

Dit is een samenvatting van een artikel dat in de literatuur is gepubliceerd. Het wil informatie geven over onderzoek. De mogelijkheid bestaat evenwel dat de gepresenteerde gegevens niet door de bevoegde Belgische instanties zullen worden gevalideerd.

1. Tamura T et al. J Clin Oncol, published online : March 15, 2017.