Oproep tot indienen van projecten voor de "Well Done – MSD Health Literacy Awards"

Actuality

Een medische vraag hebben, maar ze niet durven stellen. Een diagnose niet begrijpen. Niet-wetenschappelijke informatie over gezondheid voor waar aannemen of geloof hechten aan mythes en taboes over dingen die onze gezondheid beïnvloeden. Dit alles komt nog steeds voor, ook bij ons, en vaker dan men zou denken.

De betrouwbaarheid van diagnostische tests (2)

Actuality
Justine Slomian en prof. Olivier Bruyère (CHU Sart Tilman, ULg)

Diagnostische tests hebben alleen nut als we erop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van een diagnostische test wordt gemeten aan de hand van twee parameters: de validiteit en de betrouwbaarheid. De validiteit kwam al aan bod in het vorige nummer. Vandaag hebben we het over de betrouwbaarheid. Wat is precies de betrouwbaarheid van een test? Hoe evalueer je die?

Radiotherapie : De Block krabbelt terug

Actuality
F.D./P.S.

Onlangs kon u in De Specialist lezen dat volgens een nota van minister De Block alle satellietdiensten radiotherapie gesloten moest worden. Een resem reacties was het gevolg, uiteraard in eerste instantie van de radiotherapeuten zelf. Nu raakte bekend dat de minister terugkrabbelt.

Wanneer hoef je het PSA-gehalte niet meer te meten na een prostatectomie?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Bij patiënten die tijdens de eerste 5 jaar na chirurgie herhaaldelijk een onmeetbaar laag PSA hebben, kan de monitoring worden gestaakt. Het risico op een later biochemisch recidief is dan immers uiterst laag.

Infiltratieve blaastumoren: follow-up is noodzakelijk

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

Radicale cystectomie is de voorkeursbehandeling bij infiltratieve blaastumoren, maar over de follow-up bestaat geen consensus. Een Japans team reikt retrospectieve gegevens aan die het debat kunnen voeden. 

De onstuitbare opmars van robotgeassisteerde prostaatchirurgie

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

Het hoeft geen betoog dat robotassistentie een nuttig hulpmiddel is voor chirurgen, maar het gebruik ervan biedt nog tal van andere voordelen, zoals blijkt uit de analyse van de gegevens van een register van Kayser Permanente met meer dan 5.700 patiënten. Zij werden behandeld voor prostaatkanker die werd vastgesteld tussen maart 2011 en januari 2014 en werden maximaal 24 maanden lang gemonitord.