Immuuntherapie voor patiënten met eerste lijn longkanker vanaf 1 mei terugbetaald

Actuality

Patiënten met eerste lijn longkanker kunnen vanaf 1 mei een beroep doen op terugbetaling voor immuuntherapie. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekendgemaakt. 

Toevoegen van bortezomib 
aan lenalidomide/dexamethason 
bij myeloom zonder onmiddellijk 
geplande stamceltransplantatie

Actuality
Heidi Van de Keere

Bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd myeloom lijkt toevoegen van bortezomib aan lenalidomide/dexamethason te resulteren in een significant betere progressievrije en totale overleving. En dat met een aanvaardbaar risicoprofiel. Zo suggereren resultaten van fase 3-onderzoek in The Lancet.

Plaats van PARP-inhibitoren bij eierstokkankerpatiënten

Actuality
Mededeling van AstraZeneca

Begin februari 2017 sprak prof. Jonathan Ledermann (London) in het UZ Gent over de plaats van olaparib (Lynparza®) en PARP-inhibitoren in het algemeen bij de behandeling van eierstokkanker. Jonathan Ledermann is één van de hoofdonderzoekers van grote klinische studies met PARP-inhibitoren in deze indicatie.

 

Published ahead of print.

Bankkosten: naar een totale transparantie

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Europese richtlijnen leggen aan de banken een grotere transparantie op inzake advies en tarifering van diensten. Op het vlak van advies is er al een grote vooruitgang geboekt. Op het vlak van kosten en commissies zal er vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe drempel worden overschreden. 

Opgelet: fraudeurs verfijnen hun technieken

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Belgische Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen (FSMA) waarschuwt de bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen voor een nieuwe soort fraude die in België steeds vaker voorkomt. De ‘boiler rooms’ zijn bedrijven die rechtstreeks mogelijke investeerders aanspreken om hun fictieve producten aan te smeren. 

Verzeker uw inkomsten bij ongeval of ziekte

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Een ongeval, een ziekte, privébeslommeringen… Die moeilijkheden zijn voor niemand leuk. Een zelfstandige krijgt daarbovenop ook nog eens te maken met een belangrijk inkomensverlies. Met een gewaarborgd-inkomensverzekering kunt u zich indekken tegen de wisselvalligheden van het leven.