Alcoholisme en sport: kan de ene verslaving (alcoholisme) worden behandeld met een andere (sport)?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Alcohol/lopen, dezelfde strijd? Omdat dezelfde beloningscircuits erbij betrokken zijn, zou sporten een vervanging kunnen zijn voor alcoholverslaving. Maar jammer genoeg niet alleen een vervanging… Ook de euforie van de loper, de runner’s high, is een realiteit waarmee rekening moet worden gehouden. Want die zou een alcoholverslaving net in de hand kunnen werken. Een tweesnijdend zwaard? De mening van prof. Philip Gorwood (Centre de psychiatrie et de neurosciences, Parijs). Prof. Philippe De Witte sprak reeds over mentale weerstand en verslaving tijdens uithoudingssporten in een vorig artikel.

Androgeendeprivatietherapie als salvagetherapie. Echt waar?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Vaak wordt een androgeendeprivatietherapie voorgeschreven bij een biochemisch recidief na een primaire behandeling voor een plaatselijke prostaatkanker. Heeft dat een invloed op de sterfte?

Alle hoop is nog niet verloren

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

De waarschijnlijkheid van herstel van de erectiele functie en urinecontinentie meer dan 12 maanden na een prostatectomie is niet zo klein.

Drieledige behandeling bij blaaskanker: resultaten op lange termijn

Actuality

De langetermijnresultaten van een behandeling die erop gericht is de blaas te sparen in geval van een blaaskanker met infiltratie in de spieren, zijn bemoedigend. Die behandeling kan dus worden overwogen bij geselecteerde patiënten.

AR-V7 in de kern of in het cytoplasma?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

De ligging van AR-V7 in circulerende tumorcellen beïnvloedt de interpretatie van die marker bij het kiezen tussen een taxaan en een remmer van de androgeensignalisatieweg bij castratieresistente prostaatkanker.

Huidafwijkingen na transplantatie: wat met de sterfte?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Pijnlijke huidletsels en een spinocellulair huidcarcinoom na orgaantransplantatie voorspellen de sterfte.