RAINBOW: nog steeds geen lichtpunt in de zoektocht naar predictieve biomarkers

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Eric Van Cutsem

In de RAINBOW-studie werd ramucirumab in combinatie met paclitaxel vergeleken met placebo + paclitaxel. Daaruit bleek dat deze angiogeneseremmer superieur is op het vlak van algemene overleving, progressievrije overleving en responsratio bij patiënten met een gevorderde maagkanker. Maar er kon geen enkele moleculaire biomarker worden opgespoord...

Reumatische auto-immuunziekten en kankerrisico

Actuality
Heidi Van de Keere

Een studie in Medicine bevestigt dat auto-immuniteit geassocieerd is met orgaanspecifieke en hematologische maligniteit en levert klinische evidentie voor een verband tussen inflammatie en orgaanspecifieke kankerontwikkeling. Deze bevindingen benadrukken het belang van inflammatie in de carcinogenese.

Auto-immune reumatische systeemziekten en kankerrisico

Actuality
Heidi Van de Keere

Resultaten van een grootschalige studie bij Deense en Zweedse patiënten met spondylitis ankylosans toonden geen verhoogd risico op kanker in het algemeen, noch op zes frequent voorkomende specifieke kankertypes. En dat geldt zowel voor patiënten onder TNF-remmers als voor de groep die deze medicatie niet krijgt. Zo schrijven Karin Hellgren en collega’s in The Annals of the Rheumatic Diseases.

Myeloproliferatieve aandoeningen: kan je anticiperen?

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Myeloproliferatieve aandoeningen en vooral acute myeloïde leukemie zijn niet makkelijk te behandelen. Het zijn immers zeer heterogene aandoeningen, waarbij meerdere signalisatiewegen meespelen. Sommige daarvan zijn nog in onderzoek. Een overzicht van de situatie in 2016, in het besef dat de waarheid van vandaag niet per se die van morgen zal zijn...

Multipel myeloom: ken je klassiekers

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

De behandeling van multipel myeloom kan tot doel hebben de verschijnselen van de ziekte te doen verdwijnen, de evolutie ervan in te dijken of de complicaties te behandelen en de levenskwaliteit op peil te houden. De hamvraag is evenwel welke patiënten je moet behandelen, of ze nu symptomen hebben of niet. Momenteel blijft chemotherapie geïndiceerd als de symptomen van de patiënt stroken met de CRAB-criteria (hypercalciëmie, nierinsufficiëntie, anemie, botletsels), in geval van > 60% plasmacellen in het beenmerg, een lichteketenverhouding > 100 en ≥ 2 letsels > 5mm bij MRI. Andere factoren die mogelijk meespelen, zijn nog in onderzoek. In sommige gevallen kan autotransplantatie noodzakelijk zijn. Bij asymptomatische patiënten zonder nierinsufficiëntie of botletsels kan gewone bewaking worden overwogen. Wat is de mogelijke prognose van die patiënten, met name patiënten met een indolent myeloom?

Initiële klinische kenmerken van vrouwen met ovariumkanker die resistent zal zijn tegen platinaverbindingen

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Ovariumkanker wordt meestal gediagnosticeerd in een gevorderd stadium. Die zal meestal recidiveren ondanks een goede initiële respons en dus resistent worden tegen platinaverbindingen. De behandeling heeft tot doel de levensduur en de levenskwaliteit te verhogen. De resultaten zijn echter niet bijzonder hoopgevend. Daarom wordt nu onderzocht welke vrouwen het meeste baat zullen vinden bij chemotherapie...