Praten over onzekerheid met kankerpatiënten

Actuality
Yves Libert (ULB) et al.

Yves Libert

Door belangrijke evoluties in de oncologie worden zorgverleners, patiënten en hun naasten steeds vaker geconfronteerd met grote onzekerheid. Zich aanpassen aan deze onzekerheid vormt een uitdaging voor elk van hen, want het veronderstelt dat ze daarvan op de hoogte zijn en gelijktijdig enige hoop kunnen behouden. Communiceren over moeilijke vragen die daarmee verband houden, levert dikwijls problemen op, zowel bij de zorgverlener als de patiënt. In het eerste deel van dit artikel wordt een internationale studie besproken, uitgevoerd door een interuniversitaire onderzoeksgroep, waarin moeilijkheden van artsen aan het licht kwamen om onzekerheid met hun kankerpatiënten aan te kaarten. In het tweede deel beschrijft dit artikel een nieuw project, dat gebaseerd is op de resultaten van deze studie. Het project biedt gespecialiseerde artsen een vormingsmodule aan, die als doel heeft hen te helpen om beter over onzekerheden te praten en om de hoop van patiënten met kanker te ondersteunen.

Daratumumab, bortezomib en dexamethason bij multipel myeloom

Actuality
Heidi Van de Keere

Bij patiënten met recidiverend of recidiverend en refractair multipel myeloom resulteert daratumumab in combinatie met bortezomib en dexamethason in een significant langere progressievrije overleving dan bortezomib en dexamethason alleen. Zo suggereert gerandomiseerd fase 3-onderzoek in the New England Journal of Medicine.

Hoge dosis cytarabine voorafgaand aan stamceltransplantatie bij mantelcellymfoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Immunochemotherapie met hoog-gedoseerd cytarabine, gevolgd door autologe stamceltransplantatie (ASCT) zou moeten beschouwd worden als de standaardtherapie in patiënten met mantelcellymfoom beneden de leeftijd van 65 jaar. Dat besluiten Olivier Hermine en collega’s uit een gerandomiseerde fase 3-studie waaraan ook Belgische centra deelnamen. The Lancet publiceert de resulaten.

Prevalentie van optreden van kanker tijdens de zwangerschap

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Frederic Amant

Het INCIP (International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy), een Europees register dat met de steun van de ESGO gegevens verzamelt over het verband tussen zwangerschap en kanker, heeft onlangs zijn 10e verjaardag gevierd...

BMW M2: hulde aan de 2002

Beroep & vrije tijd
Pieter Ryckaert

Een ritje maken aan het stuur van de M2 Coupé, de waardige opvolger van de 2002 Turbo, is gewoonweg genieten geblazen van de eerste tot de laatste meter.

Ipilimumab bij relaps na allogene transplantatie

Actuality
Heidi Van de Keere

Toedienen van ipilimumab aan patiënten met recidiverende hematologische kankers na allogene stamceltransplantatie blijkt haalbaar en blijkt bij een aantal patiënten, ook met refractaire myeloïde kankers, te resulteren in complete remissie met enige duurzaamheid. Zo suggereert onderzoek van Matthew Davids en collega’s in the New England Journal of Medicine.