Tabak en urinewegkanker: enkele cijfers

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

In European Urology is een systematisch literatuuroverzicht gepubliceerd dat een preciezer idee geeft over het risico op blaas- en nierkanker als gevolg van het roken van tabak.

Wekedelentumor: een negatieve studie met EBM-waarde!

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Alessandro Gronchi

Adjuvante chemotherapie is geen standaardbehandeling voor wekedelentumoren omdat de studies elkaar tegenspreken. Toch hoort deze behandeling bij de opties...

CABOSUN biedt nieuwe perspectieven bij gemetastaseerd niercarcinoom

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Toni Choueiri

Sunitinib behoort tot de referentiebehandelingen voor gemetastaseerd niercarcinoom. Soms treedt er echter snel resistentie op die vaak wordt uitgelokt door AXL en MET, net als VEGFR doelwitten van cabozantinib...

Sunitinib als adjuvante behandeling bij ‘clear cell’-niercarcinoom?

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Alain Ravaud

Na nefrectomie wegens een locoregionaal niercarcinoom (≥T3 en/of N1-2) treedt bij een op de twee patiënten een recidief op. Het is dus logisch om...

Clusterine: geen relevant doelwit bij castratieresistente prostaatcarcinomen?

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Karim Fizazi

Een prostaatcarcinoom gaat vaak gepaard met een overmatige expressie van lusterine, een eiwit dat een rol speelt bij apoptose...

NSCLC met ALK-herschikking: optie ceritinib na mislukking van de eerste lijn

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Giorgio Scagliotti

Crizotinib is de referentiebehandeling bij NSCLC met ALK/EML4-herschikking, maar de werkzaamheid wordt vandaag de dag verkleind door een groot aantal mutaties.