Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

Wat te verwachten van chirurgie bij metastasen in het darmbeen?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Het antwoord op deze vraag hangt af van meerdere factoren: de leeftijd, het serumalbuminegehalte voor de interventie, concomitante viscerale metastasen…

Melanoom: waar wordt de meeste tijd verloren?

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

Het is niet heel duidelijk hoe snel je de behandeling moet starten na het stellen van een diagnose van melanoom, maar het gezond verstand zegt dat je geen tijd moet verliezen.

Melanoom: rol van de micro-omgeving

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

Er wordt veel onderzoek verricht naar verworven mutaties die predisponeren tot de transformatie van normale huidcellen tot precancereuze cellen, maar de mechanismen van evolutie van een nog goedaardig letsel naar een agressieve kanker zijn nog niet bekend.

'Oncofreezing' terugbetaald voor onder meer kankerpatiënten

Actuality

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft maandag op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block groen licht gegeven voor de terugbetaling van 'oncofreezing', het sterk invriezen van eicellen, spermatozoïden of eierstokweefsel van bepaalde patiënten. Voor de maatregel wordt 4 miljoen euro op jaarbasis uitgetrokken.

Osimertinib of platinaverbinding/pemetrexed bij T790M+ longkanker

Actuality
Dr Philippe Mauclet

De AURA 3-studie toont aan dat osimertinib doeltreffender is dan een combinatie van een platinaverbinding en pemetrexed bij een gevorderde T790M+ niet-kleincellige longkanker die is toegenomen na een eerstelijnstherapie met een EGFR-tyrosinekinaseremmer.