Nut van opsporing van de schildwachtklier bij plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals: state of the art

Actuality
Eléonore Longton1, 2, Jean-François Daisne1, 2, George Lawson2, 3

[1. Dienst voor oncologische radiotherapie, CHU-UCL-Namur, site Sainte-Elisabeth, Namur; 2. Namur Research Institute for Life Sciences (NARILIS), Namur; 3. Dienst voor nko-chirurgie, CHU-UCL-Namur, site Godinne, Yvoir]

 

Aantasting van de lymfeklieren is een belangrijke prognostische factor bij plaveiselcelcarcinomen in het hoofd en de hals. Hoewel de beeldvorming sterk verbeterd is, bestaat er bij patiënten die geen klinische en radiologische aantasting van de lymfeklieren hebben (stadiëring cN0), toch een belangrijk risico op occulte micrometastasen. Dit risico vraagt om een chirurgische of radiotherapeutische profylactische behandeling van de hals, met een niet te verwaarlozen morbiditeit, ook bij patiënten bij wie de lymfeklieren niet aangetast zijn. Het opsporen van de schildwachtklier (SK), een mini-invasieve chirurgische ingreep, wint aan diagnostisch belang bij plaveiselcelcarcinomen van de bovenste aerodigestieve tractus. Op dit ogenblik is het gebruik daarvan door ervaren medische teams gevalideerd bij plaveiselcelcarcinomen in een vroeg stadium (cT1-T2N0) van de mondholte en de orofarynx, en maakt het de stadiëring van de lymfeklieren mogelijk die net zo betrouwbaar en accuraat is als een halsklieruitruiming. Als er geen metastatische invasie is van de SK(en) kan een halsklieruitruiming vermeden worden. Voorzichtigheid is echter geboden bij tumoren van de mondbodem, waar de nabijheid van de tumor soms de SK(en) kan maskeren. Toepassing van de techniek van de SK bij tumoren in een verdergevorderd stadium, bij larynx- en hypofarynxtumoren en bij gebruik van radiotherapie, blijft experimenteel en mag alleen in het kader van een studie gebeuren. Prospectieve multicentrische studies moeten uitmaken wat het nut van de SK bij die klinische indicaties is. 

 

Published ahead of print.

Waarom vroege relaps na laparoscopische radicale cystectomie wegens urotheliale tumor in stadium ≤ pT2N0R0?

Actuality
Simone Albisinni, Roland van Velthoven (Dienst Urologie, Jules Bordet Instituut, Brussel)

Er zijn mini-invasieve technieken ontwikkeld om de nadelen van een radicale cystectomie bij invasieve en niet-invasieve urotheliale tumoren te verhelpen. Die technieken bieden voordelen, maar sluiten het risico op een vroege relaps niet uit, zelfs in situaties waarin het optreden van een dergelijke relaps minder waarschijnlijk is, meer bepaald bij patiënten met een tumor ≤ pT2N0R0. Dat fenomeen zou te wijten kunnen zijn aan de insufflatie van gas tijdens laparoscopische chirurgie. Aanvullende onderzoeken zijn evenwel wenselijk om die hypothese te bevestigen.

 

Published ahead of print. 

T-lymfocyten bij GVH na allotransplantatie van hematopoëtische stamcellen: implicaties voor nieuwe preventiestrategieën

Actuality
Louise Vrancken1*, Loïc Delens2*, Yves Beguin1,2, Frédéric Baron1,2, Sophie Servais1,2

[1. Afdeling geneeskunde, dienst hematologie, CHU de Liège, ULg 2. Giga-Research, afdeling hematologie, ULg *LV en LD zijn beiden de eerste auteurs]

 

Ondanks de huidige preventiestrategieën blijft acute ‘graft versus host’-ziekte (aGVH) een ernstige en frequente complicatie na allo‑transplantatie van hematopoëtische stamcellen. De pathofysiologie ervan is nog maar gedeeltelijk opgehelderd, maar algemeen wordt aangenomen dat T-lymfocyten (TL) een belangrijke rol spelen bij de pathogenese van aGVH. Dankzij een betere kennis van de TL-immunologie bij aGVH kennen we nu diverse mogelijkheden om deze complicatie na transplantatie te voorkomen. Meerdere behandelingen worden onderzocht in klinische studies en de resultaten zijn bemoedigend. Naast preventie van aGVH is het ook een uitdaging om het gunstige effect van de ent tegen de tumor, en de reconstitutie van de afweer tegen infectie niet in het gedrang te brengen.

 

Published ahead of print.

Facebook redt levens

Actuality

​Sinds 1 december 2016 hebben laatstejaarsstudenten van 11 scholen over heel het land hun eigen videoclips van 30 seconden gepromoot op Facebook om 56-plussers te sensibiliseren over de deelname aan darmkankerscreenings. “Het No-X-Cuse project heeft via de sociale media op korte tijd  reeds levens gered, leed vermeden en kosten bespaard”, aldus Dr. Luc Colemont, voorzitter van de vzw Stop Darmkanker.

ALL bij kinderen: kunnen we minder intensieve chemotherapie geven als de prognose goed is?

Congres

Acute lymfatische leukemie is de vaakst voorkomende kanker bij kinderen. Dankzij betere behandelingen bedraagt de algemene 5 jaarsoverleving bij die patiënten nu meer dan 90%. Dat vraagt wel meerdere therapiefasen die 2-3 jaar in beslag kunnen nemen...

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…