Klimaatopwarming: lopen we er straks allemaal als dwergen bij?

Actuality
Dr. Michèle Langendries

Dankzij een betere voeding en gezondheidszorg worden we collectief groter. Maar de klimaatopwarming zou het tij wel eens kunnen doen keren.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat stijgingen van de omgevingstemperatuur in een ver verleden de gestalte van zoogdieren en vogels hebben doen schrompelen.

Pembrolizumab bij patiënten met metastasen die niet in aanmerking komen voor behandeling met cisplatine

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Chemotherapie op basis van een platinaverbinding verbetert de overleving bij patiënten met gevorderde urotheliale kanker. Platinaverbindingen zijn evenwel gecontra-indiceerd bij nierinsufficiëntie of een slechte algemene toestand, wat vaak het geval is bij patiënten met urotheliale kanker, gezien hun gevorderde leeftijd. De tot nog toe onderzochte alternatieven zijn ook toxisch, wat niet het geval blijkt te zijn met checkpointremmers...

Pembrolizumab beter dan chemotherapie bij gemetastaseerde urotheliale kanker

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Er is geen eensgezindheid over de tweedelijnstherapie. In Europa schrijven we bij voorkeur vinflunine voor, het NCCN pleit veeleer voor taxanen. In de Verenigde Staten zijn drie checkpointremmers goedgekeurd na een versnelde procedure op grond van het responspercentage, namelijk atezolizumab, nivolumab en durvalumab...

De genetische basis van blaaskanker met spierinvasie wordt duidelijk

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Na publicatie van de tussentijdse resultaten van 131 urotheliale tumoren presenteerde het Cancer Genome Atlas Research Network met Seth Lerner (Baylor College of Medicine) de definitieve resultaten betreffende 412 patiënten, van wie 61% met blaaskanker T3-4 en 31% met N+.

MILES-3 en MILES-4 om de discussie over combineren van twee cytostatica in de geriatrie te beslechten?

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Schema’s op basis van een platinaverbinding vormen de hoeksteen bij de behandeling van NSCLC in een gevorderd stadium, maar bij oudere patiënten rijst altijd de vraag of je wel een combinatie van twee cytostatica zou geven. Meer dan de helft van de longkankers wordt gediagnosticeerd na de leeftijd van 65 jaar.

OAK: atezolizumab voortzetten na tumorprogressie?

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Immunotherapie zou de tumorbiologie kunnen wijzigen en zou de overleving kunnen verbeteren ook als er radiologische progressie is. Dat zou de discordantie kunnen verklaren tussen de totale overleving en het responspercentage of de PFS, zoals in de OAK-studie met atezolizumab, dat als tweedelijnstherapie werd vergeleken met docetaxel. Na tumorprogressie bedroeg de mediane overleving 8,6 maanden in de atezolizumabgroep en 6,4 maanden in de andere groep.